Përmes partneritetit tonë me Merck / SigmaAldrich, qëllimi ynë është të ofrojmë zgjidhje për problemet dhe sfidat më komplekse në shkencë. Në bashkëpunim me komunitetin shkencor global dhe Merck-un, ne ofrojmë shëndet më të mirë për njerëzit kudo, duke ofruar materiale laboratorike me cilësi të lartë, teknologji dhe shërbime. Me bashkimin e Merck-Millipore dhe SigmaAldrich në 2015, Merck zgjeroi portofolin e saj në më shumë se 300,000 produkte, duke siguruar përfaqësim më të madh global me platformën më të mirë në internet SigmaAldrich.com