Преку нашето партнерство со Merck/SigmaAldrich, наша цел е да овозможиме решенија за најкомплексните проблеми и предизвици во науката. Во соработка со глобалната научна заедница и Merck овозможуваме подобро здравје за луѓето насекаде, нудиме високо квалитетни лабораториски материјали, технологија и услуги. Со соединувањето на Merck Millipore и Sigma Aldrich во 2015 година, Merck го зголеми своето портфолио на повеќе од 300,000 производи и обезбеди поголема глобална застапеност со најдобрата интернет платформа SigmaAldrich.com.