Merck е водечка компанија за иновативни и со врвен квалитет високо-технолошки производи во фармацевтската и хемиската индустрија. Околу 38.000 се вработени во 66 земји со цел да се подобри квалитетот на животот на пациентите, да го унапреди успехот на нашите клиенти и да помогне во задоволувањето на глобалните предизвици. Merck генерира приходи преку своите четири дивизии: Merck Serono, Consumer Health, Performance Materials и Merck Millipore. 

Производите на Merck се познати и докажани ширум светот. Дали се работи за производи од биолошко потекло, OTC производи, течни кристали за LC дисплеи, Merck пигменти за обложување, пластифицирање и печатење, како и лабораториски решенија за фармацевтски истражувања и биотехнологија – производите и услугите од Merck уживаат висок степен на доверба насекаде. Merck е најстарата светска фармацевтска и хемиска компанија.

Мерк лабораториски решенија лого