Варус преку соработката со Merck е партнер при целиот процес од моментот на истражување до комерцијализација на финалниот производ. Ние им помагаме на нашите клиенти да ги надминат предизвиците со кои се соочуваат. Во Merck се комбинираат искуството и традицијата на SIgmaAldrich и Millipore.

Имаме блиска соработка со научните инситуции за обезбедување висок квалитет на процесите, услугите како и експертиза со цел добивање високо квалитетни решенија.

течни кристали 1
течни кристали 2
течни кристали 3