Варус како посветена компанија за трговија со хемикалии, реагенси и различна лабораториска опрема, со текот на годините разви лојална и долгорочна соработка со повеќе компании. Со растот на Merck и неговата главна улога во светот на хемикалиите, нашата понуда вклучува широко портфолио со повеќе од 300.000 производи. За да ги исполниме потребите на нашите клиенти, во нашето портфолио вклучуваме и различна лабораториски опрема за секоја потреба.