Kurita Европа e oснована во 1989 година и се состои од тим со од околу 550 вработени на 12 различни локации, покривајќи ја областа за продажба на EMEA (Европа, Блискиот Исток и Африка). Компанијата располага со сопствени производствени капацитети како и сопствени центри за истражување и развој, лаборатории и пилот-тест постројки кои овозможуваат да се развиваат континуирано и да се прилагодуваат на водечките технологии.

Kurita Европа е подружница на Kurita Water Industry Ltd со седиште во Токио, Јапонија. Основана во 1949 година, групацијата има 6.600 вработени ширум светот и заклучно со 2018 година има годишен обрт со од околу 2,3 милијарди USD. Повеќе од 2.400 патенти се доказ за иновативниот пристап на Kurita во потрошувачката на вода.