Преку нашето партнерство со MERCK, ние работиме во унапредување и подобрување на здравствените решенија за пациентите, здравствените работници и општеството. Нашите пациенти се во центарот на се што работиме – со едиствена цел да им помогнеме во подобрување, продолжување и креирање живот.

ИстражЕТЕ ги нашите терапевтски регии