Merck është një kompani udhëheqëse për produkte të teknologjisë së lartë inovative dhe me cilësi të lartë në sektorët farmaceutikë dhe kimikë. Rreth 38,000 të punësuar punojnë në 66 vende për të përmirësuar cilësinë e jetës për pacientët, për të çuar më tej suksesin e klientëve tanë dhe për të ndihmuar në përmbushjen e sfidave globale.
Merck gjeneron të ardhura përmes katër divizioneve të saj: Merck Serono, Shëndetit të Konsumatorit, Materialeve të Performancës dhe Merck Millipore.
Produktet Merck njihen dhe themelohen në të gjithë botën. Pavarësisht nëse ilaçet tona me origjinë biologjike, produkte pa recetë, kristalet e lëngshme për ekranet LC, pigmente të Merck për m’veshjet, industrinë e plastikës dhe printimit, si dhe zgjidhjet laboratorike për kërkime farmaceutike dhe bioteknologji – produktet dhe shërbimet nga Merck gëzojnë një nivel të lartë besimi kudo.
Merck është kompania më e vjetër farmaceutike dhe kimike në botë.

Мерк лабораториски решенија лого