Varus përmes bashkëpunimit me Merck-un, tanimë është i etabluar si partner i vërtetë gjatë gjithë procesit që nga momenti i zbulimit deri tek komercializimi i produktit përfundimtar. Ne ju ndihmojmë klientëve tanë që t’i tejkalojnë sfidat me të cilat mund të ballafaqohen. Në Merck janë të kombinuara përvoja me traditën e SigmaAldrich dhe Millipore.

Ne gjithashtu kemi bashkëpunim të afërt me institutet shkencore për të siguruar cilësi të lartë të proceseve, shërbimeve dhe eskpertizë me qëllim që të arrihen zgjidhje me cilësi të lartë.

течни кристали 1
течни кристали 2
течни кристали 3