Ju faleminderit jeni përdorues i shërbimeve të VARUS DOOEL Shkup. Kompania jonë bën çdo përpjekje për siguruar kërkesat e klientëve tanë të jenë të përmbushura si dhe ofrojmë shërbime cilësore. Për përmirësuar punën tonë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, ju lusim plotësoni këtë anketë dhe ta dërgoni atë me e-mail, faks ose postë. 

Anketa e matjes së kënaqësisë së klientit – FARMACIA
Anketa e matjes së kënaqësisë së klientit – FARMACIA
Plotësoni sondazhin
Anketa e Matjes së Kujdesit ndaj Klientit – Zgjidhjet e Laboratorit dhe Procesit
Anketa e Matjes së Kujdesit ndaj Klientit – Zgjidhjet e Laboratorit dhe Procesit
Plotësoni sondazhin