Merck në bashkëpunim me industrinë farmaceutike dhe biofarmaceutike i bën barnat e nevojshme një realitet. Ofron shërbime fleksibël të prodhimit, për të përmirësuar procesin e prodhimit dhe menaxhimin e rrezikut me një qasje që nënkupton që çdo ilaç është specifik dhe secili ilaç kërkon zhvillim dhe prodhim specifik.

Niveli më i lartë i dokumentacionit është në dispozicion përmes programit EMPROVE® për të përmbushur kërkesat rregullatore ndërkombëtare.

пилули производство 1
пилули производство 2
пилули производство 3