Bionika Pharmaceuticals është një kompani farmaceutike për prodhimin e formave të ngurta të dozimit oral. Madhësia dhe shtrirja e kompanisë është krijuar për t’i shërbyer tregut rajonal, duke respektuar standardet më të larta të përcaktuara nga industria farmaceutike globale.
 

 

Vlerat thelbësore të Bionika Farmaceutikë janë këto:

  • Politika e drejtimit me cilësi të lartë
  • Ndjekja e vazhdueshme dhe adoptimi i inovacioneve në industrinë farmaceutike;
  • Ndërtimi i marrëdhënieve të ngushta afariste me konsumatorët dhe klientët;
  • Fleksibiliteti dhe përshtatshmëria e ofertës sonë sipas nevojave të klientëve;
  • Trajtim i barabartë i tregjeve;
  • Kujdesi ndaj mjedisit dhe përgjegjësia sociale
бионика лого