E themeluar në vitin 1989, ekipi ynë evropian tani përbëhet nga afro 550 punonjës në 12 vende të ndryshme që mbulojnë zonën e shitjes EMEA (Evropë, Lindjen e Mesme, Afrikë). Me objektet tona të prodhimit ne kontribuojmë në një zinxhir të besueshëm furnizimi për klientët tanë. Qendrat R&D , laboratorët dhe impiantet e provës na lejojnë të zhvillojmë vazhdimisht teknologji të nivelit më të lartë.

Kurita Europe është një degë e Kurita Water Industries Ltd me seli në Tokio, Japoni. E themeluar në vitin 1949, Grupi ka 6.600 të punësuar në të gjithë botën që nga viti 2018 me një qarkullim prej afro 2.3 miliardë dollarë. Më shumë se 2,400 patenta janë dëshmi e qasjes inovative të Kurita ndaj kursimit të konsumit të burimeve ujore.