Si pjesë e programit të mbështetjes së klientit, VARUS ofron shërbim të pajisjeve laboratorike. Shërbimi dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve është një pjesë kryesore e funksionimit dhe jetëgjatësisë së duhur. Shërbimi VARUS është njerëzor dhe teknikisht i aftë për instalimin, mirëmbajtjen e rregullt dhe të jashtëzakonshme, kualifikimin dhe shërbimin e pajisjeve laboratorike nga programi i tij.

Сервис лабораториски решенија