Për më shumë se 90 vjet, Tuttnauer, si një biznes familjar, ka qenë një udhëheqës i industrisë që plotëson pritjet e klientëve për cilësi të lartë, performancë të shkëlqyeshme dhe një mbështetje dhe ekip të shërbimit të përkushtuar. Produkteve të sterilizimit Tuttnauer u besohet më shumë se 350,000 instalime në të gjithë botën duke përfshirë laboratorë, linjë prodhuese farmaceutike, spitale dhe klinika, universitete, industri ushqimore dhe kimike, dhe më shumë.

Autoclavet laboratorik Tuttenauer janë krijuar për të siguruar një cilësi të lartë dhe performancë të përsëritshme dhe besueshmëri për një gamë të gjerë të aplikacioneve të përdorura në laboratoret moderne, duke përfshirë:

  • Sterilizimi i lëngjeve me mundësi të ndryshme ftohjeje
  • Sterilizimi i pipeteve dhe enëve prej qelqi
  • Sterilizimi i instrumenteve (i mbështjellë ose jo)
  • Sterilizimi i materialeve të rrezikshme dhe të mbeturinave
  • Përgatitja e agarit
  • Ciklet e veçanta të përdoruesit

Këto autoklavë janë ndarë në dy modele, vertikale dhe horizontale, për të përmbushur nevojat e laboratorëve për hapësirën e tyre dhe mënyrën e vendosjes së materialit.