За повеќе од 90 години Tuttnauer како фамилијарен бизнис е индустриски лидер кој ги задоволува очекувања на корисниците за врвен квалитет, одличен перформанс, посветен тим за поддршка и сервис. Производите на Tuttnauer за стерилизација се доверени со повеќе од 350,000 инсталации низ светот вклучувајќи лаборатории, фармацевстки погони, болници, клиники, универзитети, индустрии за храна, индустрии за хемикалии итн.

Лабораториските автоклави на Tuttnauer се направени со цел да овозможат високо квалитетен, повторлив перформанс и веродостојност за широк ранг на апликации кои се користат во модерните лаборатории, кои вклучуваат: 

  • Стерилизација на течности со различни можности за ладење
  • Стерилизација на пипети и стакларија
  • Стерилизација на инструменти (завиткани или незавиткани)
  • Стерилизација на опасни и отпадни материјали
  • Подготовка на агар
  • Специјални кориснички циклуси

Овие автоклави се поделени на два модела: вертикален и хоризонтален се со цел да се  задоволат потребите на лабораториите за нивниот простор и начинот на ставање на материјалот.