Diabeti është një shkak kryesor i vdekjes 1 në vendet e zhvilluara dhe problemi po përkeqësohet. Diabeti lind kur trupi nuk mund të prodhojë insulinë të mjaftueshme (diabeti tip 1) ose kur trupi prodhon insulinë, por nuk mund ta përdorë atë siç duhet (diabeti tip 2) . Të dyja gjendjet janë serioze dhe kërkojnë monitorim dhe kontroll të kujdesshëm. Diabeti është një kërcënim në rritje global për shëndetin dhe shkaku i 7-të më i madh i vdekjes tek njerëzit, me rreth 425 2 milion njerëz në të gjithë botën vuajnë nga diabeti. Diabeti tani është shkaku i katërt kryesor i vdekjes në shumicën e vendeve të zhvilluara. Cdo vit, më shumë se tre milion vdekje në të gjithë botën janë për shkaqe të lidhura me diabet.

MË SHUMË

  1. NICE guideline ph38: Type 2 diabetes: prevention in people at high risk. Published 12 July 2012. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ph38/chapter/8-glossary#pre-diabetes. Last accessed March 2018.
  2. ADA (American Diabetes Association). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2013;36(1):S11 66.
  3. IDF (International Diabetes Federation). (2012). Clinical Guidelines Task Force: Global guideline for the management of type 2 diabetes. Available at: https://www.idf.org/e-library/guidelines/79-global-guideline-for-type-2-diabetes Last accessed March 2018.
  4. DPP Research Group. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin. N Engl J Med. 2002;346:393 403.
  5. ESC (European Society of Cardiology). Diabetes, Prediabetes and Cardiovascular Diseases with the EASD. Available at: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Diabetes-Pre-Diabetes-and-Cardiovascular-Diseases-developed-with-the-EASD. Last accessed November 2017
  6. SMC. UK 2017. Glucophage SR 500mg, 750mg and 1000mg prolonged release tablets.