Sëmundjet kronike progresive, veçanërisht ato të sistemit imunitar prekin njerëzit – fizikisht, mendërisht dhe shoqërisht. Ne i vendosim nevojat e pacientëve në qendër të gjithçkaje që bëjmë, nga përkushtimi ynë në ofrimin e produkteve me cilësi të lartë në përpjekjet tona për ngritjen e vetëdijes për sëmundjet.

Udhëtimi për trajtimin e MS mund të jetë sfidues për njerëzit që jetojnë me MS, dhe ne synojmë ta bëjmë përvojën sa më pa stres për ta. Kjo është arsyeja pse ne zhvillojmë mundësi që synojnë në zvogëlimin e barrës së trajtimit, përmirësimin e aderimit dhe duke e bërë administrimin më të përshtatshëm. Për ta bërë këtë me sukses, ne vazhdojmë të zgjerojmë të kuptuarit tonë për sfidat dhe nevojat e përgjithshme të pacientëve, si dhe të nxisim debatin midis komunitetit MS në një përpjekje për të përmirësuar rezultatet e kujdesit

MË SHUMË