Хроничните прогресивни болести, особено оние на имунолошкиот систем влијаат врз луѓето – физички, ментално и социјално. Ние ги ставаме потребите на пациентите во центарот на сè што правиме, од нашата посветеност за обезбедување високо квалитетни производи до нашите напори за подигање на свеста за болеста.

Третман на МС може да биде предизвик за луѓето кои живеат со МС, а ние имаме за цел да го направиме искуството за нив што е можно помалку стресно. Затоа развиваме опции насочени кон намалување на товарот од лекување, подобрување на придржувањето до терапијата и олеснување на администрацијата на третманот. Со цел да го сториме ова успешно, ние продолжуваме да го прошируваме нашето разбирање за сите предизвици и потреби на пациентите, како и да поттикнуваме дебата меѓу заедницата на МС во обид да ги подобриме резултатите и осходот од третманот кај лицата со МС.

повеќе информации