INFORMACIONE PËR PARASHTRUESIN

    DETAJE MBI PERSONIN TË CILIT I ËSHTË PARAQITUR REAKSIONI I PADËSHIRUAR NGA BARI    DETAJE LIDHUR ME EFEKTIN E PADËSHIRUAR TË BARIT

    INFORMACIONE NË LIDHJE ME BARIN E DYSHIMTË
    PËRDORIMI I NJËKOHSHËM TË BARNAVE TJERA DHE HISTORIA MJEKËSORE

    Varus i përdor informacionet që i dërgoni përmes formularit “RAPORTIMI I EFEKTEVE TË PADËSHIRUARA TË BARNAVE” që t’i përgjigjet kërkesës suaj. Varus nuk i ruan të dhënat e juaja personale. Me klikim në butonit “Pajtohem”, ju pajtoheni që ti përpunojmë të dhënat e juaja në përputhshmëri me këto kushte.