ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЧОТ

    ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕШТО ДОБИЛО НЕСАКАНА РЕАКЦИЈА НА ЛЕК    ИНФОРМАЦИИ ЗА НЕСАКАНАТА РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОТ

    ИНФОРМАЦИИ ЗА СОМНИТЕЛНИОТ (СУСПЕКТНИОТ) ЛЕК
    ИСТОВРЕМЕНА УПОТРЕБА НА ДРУГИ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА ИСТОРИЈА

    Варус ги користи информациите што ги oставате преку формата за „ПРИЈАВА ЗА НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ НА ЛЕК“ за да врати одговор на Вашето барање. Варус не чува лични податоци за вас. Со кликање на копчето „Се согласувам“, се согласувате дека ние можеме да ги обработиме вашите податоци во согласност со овие услови.