KURITA Европа е специјализирана компанија за оптимизирање на сигурноста и ефикасноста на индустриските постројки. Нашите прилагодени технологии и патентирани производи за третман на индустриска вода, хартија и процес ја зголемуваат ефикасноста и животниот век на постројките како и намалување на скапите застои. KURITA е посветена на имплементација на еколошки концепти кои ги зачувуваат природните ресурси секогаш кога е можно.. Ова е една причина поради која KURITA е само една од 30 компании наведени во листата на NATURE-Stock-Index (NAI).