KURITA – Evropa specializohet në zgjedhjen e besueshmërisë dhe efikasitetit në impiante dhe projekte industriale. Teknologjitë tona të personalizuara dhe produktet e patentuara të industrisë së trajtimit te ujit, letrës rrisin efikasitetin dhe jetëgjatësinë e fabrikave si dhe ulin kostot. Në KURITA ne jemi të përkushtuar për zbatimin e koncepteve që mbrojnë mjedisin dhe burimet natyrore. Kjo është një arsye pse KURITA është vetëm një nga 30 kompanitë e listuara nga NATURE-Stock-Index