Во 2018 година, се проценува дека повеќе од 9,5 милиони луѓе умреле од рак и се очекува тој број да се зголеми. 1 Ова е мотивот да развиваме иновации што се најважни за луѓето кои живеат со карцином.

повеќе информации

онкологија 1
онкологија 2
онкологија 3
  1. Bray F, et al. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 68(6):394–424.
  2. World Cancer Research Fund International (WCRF). Worldwide data. Available from: http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data. Last access May 2017. 
  3. World Health Organization. Cancer Fact Sheet. Available from: https://www.who.int. Last accessed March 2020.