Në 2018, vlerësohet se më shumë se 9.5 milion njerëz vdiqën nga kanceri dhe ai numër pritet të rritet. 1Kjo na shtyn të zhvillojmë risi që kanë më shumë rëndësi për njerëzit që jetojnë me kancer.

Më shumë informacione

онкологија 1
онкологија 2
онкологија 3
  1. Bray F, et al. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 68(6):394–424.
  2. World Cancer Research Fund International (WCRF). Worldwide data. Available from: http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data. Last access May 2017. 
  3. World Health Organization. Cancer Fact Sheet. Available from: https://www.who.int. Last accessed March 2020.