Од 2020 година, Варус е официјален претставник на PERSEE, кој е водечки светски производител на аналитички инструменти.
PERSEE развива и произведува иновативни хемиски аналитички инструменти за индустриски лаборатории и истражувачи;
кои вклучуваат:
аналитички системи за УВ-Вис спектрофотометар, спектрометар за атомска апсорпција, атомски флуоресцентен, течна хроматографија, гасна хроматографија, дифрактометар со рендгенски прав, флуоресцентен спектрометар за рентген за флуоресценција, масенски спектрометар квадрупол, ЕЛИСА читач, ЕЛИСА тест пакети, спектар на волуменот Нано, АТП, како и опрема за претходна обработка.