Nga viti 2020,Varus. është përfaqësuesi zyrtar i PERSEE, i cili është prodhuesi kryesor në botë i instrumenteve analitike
PERSEE zhvillon dhe prodhon instrumente inovative kimike analitike për laboratorët e industrisë si dhe për studiuesit;
të cilat përfshijnë:
sisteme analitike për UV-Vis spektrofotometër, spektrofotometri absorbues atomik, fluoreshencën atomike, kromatografia e lëngshme, kromatografia e gazit, difraktometri me pluhur rentgeni, spektrometri fluoreshent rentgen për fluoreshencë, spektrometri masiv Quadrupole, lexues ELISA, ELISA test paketë, spektrometri i vëllimit Nano, ATP, si dhe pajisjet për përpunim paraprak.

персее лого