Hitachi High-Tech Group претставува компанија чија работа се темели на три столба и тоа: нанотехнолошки решенија, аналитички решенија и индустриски решенија. Како дел од нивната корпоративна визија за „поедноставување на високотехнолошките процеси на нивните клиенти“, нивната мисија е да им помогнат на клиентите да бидат брзи и успешни во своите бизниси. Hitachi High-Tech Group има за цел да работи како една компанија која ќе придонесе во создавање на просперитетно општество.

 

Хитачи лабораториски решенија лого