Бионика Фармацеутикалс e производствена компанија за фармацевтски цврсти, полуцврсти и течни дозирани форми. Големината и капацитетот на Бионика е дизајниран да ги задоволи барањата на регионалниот пазар како и сите највисоки стандарди што ги бара глобалната фармацевтска индустрија. 

 

Основни вредности на Бионика Фармацеутикалс се:

  • Политика на висок квалитет;
  • Постојано следење и прифаќање на иновациите во фармацевтската индустрија;
  • Градење на блиски деловни односи со сите целни клиенти и крајни потрошувачи;
  • Флексибилност и прилагодливост на понудата според барањата на клиентите и потрошувачите;
  • Еднаков третман на пазарите;
  • Грижа за животната средина и општествена одговорност.
бионика лого