Визија

Нашата основна визија е Варус да стане значаен регионален добавувач на фармацевтски производи, хемиски производи и лабораториска опрема, преку исполнување на највисоките меѓународни стандарди за обезбедување и контрола на квалитет на производите и услугите. Во истата насока ќе работиме напорно на градење партнерства со најголемите светски производители за да станеме нивна доверлива продолжена рака за регионот на Западен Балкан и пошироко.

Мисија

Ние во Варус се стремиме кон успех во сѐ што работиме и токму поради тоа, нашата мисија е успешно да делуваме на пазарите каде што сме присутни. Преку внимателните истражувања и понудата на интелигентни решенија, ние отвораме нови можности за нашите потрошувачи. Според тоа, создавајќи вредност за нашите потрошувачи допринесуваме за растот и развојот на компанијата како и за целото опкружување.

визија и мисија