Varus është një nga kompanitë e para private në Maqedoni me shumicë të produkteve farmaceutike, kimikateve, reagentëve, pajisjeve laboratorike dhe pajisjeve mjekësore, e themeluar në 1990 me qëllim plotësimin e nevojave të klientit.

Përpjekjet e para u bazuan në përfaqësimin ekskluziv të kompanisë globale më të vjetër prodhuese kimike dhe farmaceutike Merck KGaA, Gjermani për territorin e Republikës së Maqedonisë në fushën e kimikateve, reagentëve, furnizimeve laboratorike, pajisjeve dhe pajisjeve mjekësore. Që nga 1995, Varus promovon, shet dhe shpërndan në mënyrë aktive portofolin farmaceutik të Merck.

Në ditët e sotme, Varus vepron në rajonin gjeografik të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Përmes hulumtimit të kujdesshëm të tregut, analizës së mundësive dhe kufizimeve, kompania jonë vazhdon të ofrojë shërbime dhe produkte që tejkalojnë pritjet e klientëve.

Puna jonë është udhëhequr nga risitë dhe zbulimet e Shkencave Jetike.. Ne kontribuojmë në avancimin e tyre përmes aplikimit të zgjuar dhe krijues të produkteve dhe zgjidhjeve me përfitimin e njerëzve dhe mjedisit. Të apasionuar pas njohurive të reja dhe dëshirës për partneritete dhe bashkëpunim që çojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

pogled lokacija