A3 spektrofotometër

Specifikimet:

Diapazoni i gjatësisë së valës: 190-900nm

Saktësia e gjatësisë së valës: ±0.15nm

Riprodhueshmëria e gjatësisë së valës: ≤0.05nm

Gjerësia e bandave spektrale: 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1.0 nm, 2.0 nm

Rezolucioni: <30%

Stabiliteti bazë: ±0.002Abs (statik);

±0.006Abs (dinamike)

Korrigjimi i sfondit: >55 herë ose 1Abs

(Llambë D2, vetë përmbysje)

Specifikimet:

Përqendrimi i karakterit:

Cu<0.02μg/mL/1% (ajër-acetilen, ajër-LPG)

Ba<0.15μg/mL/1% (N2O-acetilen)

Vlera e karakterit: Cu<2.0 X 10¯^11 g; Cd<3.0 X 10^(¯13) g

Kufiri i detektimit: Cu<0.004μg/mL (flaka);

     Cd<4.0 X 10¯^13g (grafit)

Sensitiviteti: ≥0.250Abs (flaka); ≥0.08Abs(grafit)