Hormoni i rritjes prodhohet nga gjëndra e hipofizës brenda trurit dhe është thelbësore që fëmijët të rriten dhe të piqen ne të rriturit te shëndetshëm. Vazhdon të rregullojë disa procese fiziologjike dhe metabolike gjatë gjithë jetës.

Crregullimet endokrine si mungesa e hormonit të rritjes kërkojnë trajtim afatgjatë. Trajtimet kanë një efekt të madh në mirëqenien e pacientëve dhe mund të ndryshojnë në cilësinë e tyre të jetës.

Rritja e shëndetshme është një element i rëndësishëm në fëmijëri, por kushtet që çojnë në rritje të dobët e vëjnë këtë në rrezik. Qëllimi ynë është të ndihmojmë fëmijët me çrregullime të rritjes të rriten në një normë të ngjashme me fëmijët e shëndetshëm. Hormoni i rritjes rregullon shumë procese metabolike dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm në moshën e rritur. easypod® është një pajisje e automatizuar për shpërndarjen e ilaçeve për Saizen® (somatropin) për injeksion.

MË SHUMË

тироидна ендокринологија 1
тироидна ендокринологија 2
тироидна ендокринологија 3